Siden er under utvikling.

Feltek er en totalleverandør av sterk- og svakstrøminstallasjoner, og utfører større og mindre oppdrag i bolig og næring.
I tillegg utfører vi termofotografering og kan tilby serviceavtale for din bedrift.

Feltek har ansatte med høy kompetanse og har et stort fokus på kvalitet i alle ledd.

Ta gjerne kontakt med oss:

post@feltek.no

Øyvind Figved
Faglig ansvarlig EL og Ekom
979 16 000
oyvind.f@feltek.no

Øyvind Kristiansen
Daglig leder
979 17 000
oyvind.k@feltek.no

Erling Kristiansen
Serviceleder
979 18 000
erling.k@feltek.no